(+34) 930 08 94 53 info@abc4events.es
Select Page

Conservació de les dades

D’acord amb el que es disposa en l’art. 13.2.a. de l’RGPD, s’estableix un termini durant el qual les dades personals seran conservades. S’estableixen com a criteris de conservació de la informació les següents mesures: a) les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació contractual. b) Una vegada finalitzada, tenim l’obligació legal de mantenir-ne 1 any les derivades de connexions realitzades per Internet amb el nostre lloc web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu o missatgeria instantània.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el temps mínim necessari i es podrà mantenir fins a: a) 4 anys, tal com estableix la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); art. 66 i seg. de la Llei general tributària (llibres de comptabilitat…); b) 6 anys, segons l’art. 30 del Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…); c) 10 anys, segons l’art. 25 de la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i delfinançament del terrorisme.

Dades recaptades a través de la web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals nosaltres som els titulars.
Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de forma total o parcial, dels continguts d’aquest lloc web, sense autorització expressa del titular. El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que calgui posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del titular.

Politours ABC4events

1. Rellena el formulario.

2. Pide un presupuesto en Politours aquí.

3. Una vez recibas el presupuesto en formato PDF o por email de Politours ponte en contacto con nosotros para terminar el trámite:

     - Llámanos al +34 930 08 94 53

     - O bien escríbenos en info@abc4events.es.

Cerrar ventana